Informatie

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de Diagnostische Vragenlijst Leren & Studeren (DVLO) is gestart in 2011. Wij hebben honderden vragen gemaakt die uitvoerig zijn uitgeprobeerd op diverse grote groepen mensen. Op basis van deze onderzoeken hebben wij de beste vragen geselecteerd. Deze vragen zijn gebaseerd op bestaande theorieën over dyslexie, ADHD en autisme.

Gegevens over de vragenlijst

De DVLO is een screeningsinstrument voor allerlei mogelijke problemen met leren. Het kan gebruikt worden door studenten met een leerprobleem. Maar ook voor studenten zonder bijzondere problemen kan de vragenlijst inzicht geven in sterke en zwakke eigenschappen bij het leren. Maar eigenlijk kan de vragenlijst gebruikt worden door alle kinderen uit brugklas 1 en 2 die nieuwsgierig zijn naar een mooi overzicht van hun sterke en zwakke kanten.

 1. Inhoud                 - 120 specifieke vragen                                                                                                           -   40 vragen over manieren van leren                                                                                     -   40 algemene vragen
 2. Tijdsduur              Gemiddeld ongeveer 45 minuten
 3. Rapportage           - Voorspelling van dyslexie en andere problemen                                                                     -  Overzicht van 30 eigenschappen en manieren van leren                                                         -  Advies
 4. Procedure             Rapportages kunnen direct worden opgevraagd.
 5. Kosten                  Voorlopig gratis
 6. Betalingswijze       n.v.t.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de DVLO is uitgebreid onderzocht in diverse groepen van mensen. Gebleken is dat de DVLO bij meer dan 95% van de mensen een goede voorspelling geeft over ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie.

Gegevens over de rapportage

Op basis van uw antwoorden wordt een betrouwbare schatting gemaakt van dyslexie, ADHD en autisme.

Uw antwoorden worden samengevat in 30 eigenschappen. Bij elke eigenschap kunt u zien in hoeverre u deze meer of minder heeft dan gemiddeld.

De 30 eigenschappen worden samengevat in 6 clusters van elk 5 eigenschappen:

 1. Ordelijk denken en concentratievermogen
 2. Talige vaardigheden
 3. Cognitieve vaardigheden
 4. Geheugen
 5. Ruimtelijke vaardigheden
 6. Controle over denken en doen

Eventuele zwakke of juist sterke eigenschappen worden in de rapportage benadrukt.

Op basis van sterke en zwakke eigenschappen wordt een advies gegeven.

Tot slot wordt gerapporteerd in hoeverre de uitslagen betrouwbaar zijn. Als de vragenlijst bijvoorbeeld heel slordig is ingevuld, zonder de vragen goed te lezen, wordt dit vermeld.