Afname instructies

Waar maak ik de vragenlijst?

Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt gemaakt in een rustige omgeving en zonder gestoord te worden door anderen. Bijvoorbeeld in een lokaal waarin het stil is en geen geluiden van leerlingen op de gang te horen zijn. Let dus op dat je zelf ook stil bent zodat je andere leerlingen niet stoort.

Hoe lang duurt de vragenlijst?

Het maken van de DVLO duurt gemiddeld ongeveer 45 minuten. Sommige leerlingen zijn wat sneller klaar, anderen hebben iets langer nodig. Het is niet goed of fout om snel klaar te zijn. Dat maakt voor de resultaten niets uit.

Kan ik pauze houden tijdens de vragenlijst?

Wij raden aan de hele vragenlijst zonder onderbrekingen te laten maken. Bij een pauze van langer dan 15 minuten word je automatisch uitgelogd en moet je opnieuw inloggen om verder te gaan. Dat is onhandig. Maar je kan natuurlijk wel af en toe een korte pauze houden om even op adem te komen.

Kan ik teruggaan naar vorige vragen?

Het is niet de bedoeling om met de “back-knop” van de computer terug te gaan naar een vorige vraag. Het programma raakt dan zodanig in de war dat de resultaten mogelijk waardeloos worden.

Wat gebeurt er als ik slordig invul?

Als je de vragenlijst heel slordig invult, dan komt dat ook in het verslag te staan en zijn de resultaten waardeloos. Het is niet erg als je je een of twee keer vergist. Ga dan niet terug met de "back-knop". Ga gewoon door. Een of twee vergissingen heeft geen of nauwelijks invloed op de resultaten.

Vul eerlijk in!

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Maar doe wel je best! Het is belangrijk dat je eerlijk invult. In de resultaten zal je dan zien dat het klopt. Het is raar als je net gaat doen alsof je ergens goed of slecht in bent terwijl dat niet waar is. Het is belangrijk vooral voor jezelf om te weten wat je goed kan en waar je moeite mee hebt. 

Moeilijk of makkelijk?

De meeste vragen zijn makkelijk te begrijpen. Over sommige vragen moet je misschien even wat langer nadenken. Dat maakt niet veel uit. Denk rustig na, maar ook weer niet te lang. Het antwoord dat het eerst in je opkomt is meestal het beste.

Dank!

Wij, degenen die de vragenlijst gemaakt hebben, zijn heel blij dat je deze vragenlijst gaat maken. En je juf of meester is dat ook! Daarom willen we je nu alvast bedanken voor het meedoen!